¿Què és Smart Executive?

Smart Executive som una boutique especialitzada en la Recerca i Detecció de Talent Directiu.
Comptem amb un equip de professionals amb sòlida experiència tant en consultoria de Headhunting com a empresa final, amb el ferm propòsit d’ajudar als nostres clients a créixer, incorporar i detectar talent en les seves organitzacions.

Som una boutique
especialitzada en la Recerca
i Detecció de Talent
Directiu

Valors

Compromiso

Compromís

El compromís que adquirim amb cadascun dels nostres clients ens converteix en el seu aliat estratègic i treballem units i dirigits amb l’objectiu comú de transformar les organitzacions a través de la incorporació i avaluació del talent dels seus equips.
Així mateix, el compromís adquirit amb els candidats a guiar-los i assessorar-los al llarg de tot el procés de selecció, garantint en tot moment un tracte de confidencialitat i personalitzat.

Entusiasmo

Entusiasme

L’entusiasme que posem en cada nou projecte ens anima diàriament a perseverar en el nostre esforç i afrontar amb constància i dedicació els nous reptes per tal d’aconseguir els millors resultats.

Transparència

La transparència en la qual basem les nostres relacions, tant amb els nostres clients com amb els nostres candidats, ens ajuden a proporcionar un assessorament personalitzat, buscant oferir als dos el que realment necessiten per al seu desenvolupament i creixement. Busquem una relació de confiança a llarg termini basada en un tracte proper, àgil i constant.

Rigor

Rigor

Treballem amb rigor, aplicant una metodologia pròpia amb la qual abordem cada projecte de manera sistemàtica, sota exigents estàndards de qualitat, sent conscients de l’alt impacte de la nostra actuació en organitzacions i persones.
Complim amb els nostres compromisos per consolidar la credibilitat i la confiança a llarg termini, mantenint relacions duradores amb els nostres clients i candidats.

ÚLTIMS ARTICLES