Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE LA NOSTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades li informem a continuació sobre l’ús de les seves dades personals per part de Smart Executive (marca pertanyent a Smart Management S.L.):

Responsable del tractament de les seves dades

Identitat: Smart Management S.L. (d’ara endavant Smart Executive)
NIF: B-55579296
Adreça: Rambla Nova 69, 4a planta, 43003 Tarragona.
Telèfon: (+34) 977 24 25 17
Correu electrònic: info@smart-executive,és

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Smart Executive tractem les dades dels nostres candidats para:

 1. Gestionar la relació amb els candidats a una ocupació en l’empresa o en un dels nostres clients de selecció de personal.
 2. Analitzar i contrastar el perfil i historial acadèmic i professional dels candidats.
 3. Realitzar entrevistes de treball i comunicar-nos amb vostè per informar-li.
 4. Per a algunes posicions concretes realitzem un test de personalitat D.I.S.C. que el seu objectiu és contribuir al seu acte-coneixement i desenvolupament. Avalua el llenguatge del comportament, no pretén mesurar la intel·ligència, els valors o les aptituds, sinó que avalua com actuem en diferents entorns, situacions o enfront d’altres persones.
 5. Per a algunes posicions concretes realitzem el test de personalitat Myers-Briggs (MBTI) que classifica i ajuda a identificar les preferències personals més importants dels candidats.
 6. En el cas dels candidats que passin a fases avançades del procés de selecció s’elaborarà un informe per als nostres clients que inclou dades del seu currículum vitae, una avaluació i comentaris sobre les seves característiques personals i laborals, la contribució futura que pot aportar a l’organització així com les seves expectatives salarials.
 7. Utilitzarem les seves dades per a la candidatura a la qual es present així com per formar part de la nostra base de dades per a futures posicions que puguin encaixar amb el seu perfil professional, atenent a tot moment als drets que estableix la llei.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant un màxim de dos anys des de la presentació de la seva candidatura.

Legitimació

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim derivat de la seva sol·licitud i el seu consentiment exprés per al seu tractament.

Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals podran ser cedits als nostres clients de selecció de personal per a l’avaluació de la seva candidatura per a les posicions que encaixin amb el seu perfil professional i preferències de cerca d’ocupació.

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 1. Qualsevol candidat té dret a obtenir confirmació sobre si en Smart Executive estem tractant dades personals que els concerneixen o no.
 2. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 3. En determinades circumstàncies, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 4. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podran oposar-se al tractament de les seves dades. Smart Executive deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercir els seus drets?

Pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud escrita per correu postal o correu electrònic, adjuntant fotocòpia del seu DNI a les adreces indicades a l’apartat “Responsable del tractament de les seves dades”.

Com pot realitzar una reclamació?

Els interessats podran dirigir les seves reclamacions a les Autoritats de protecció de dades en el cas de considerar vulnerats els seus drets en la forma en què Smart Executive tracta les seves dades personals.
Per a això pot dirigir-se a l’Agència de Protecció de Dades C/Jorge Juan 6, 28001 Madrid Tel. +34 913 996 200